Samlet opplag - forklaring

Med samlet opplag i denne rapporten menes netto totalopplag, det vil si av summen av papir- og digitalopplag.

I dette tallet teller kombinerte papir- og digitalabonnement bare som ett abonnement, slik at dobbelttelling unngås. 

Opplagstall for norske aviser er hentet fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA).

Fra og med 2014 oppgis opplagstallene på en ny måte, fordelt på papirutgave, digitalt salg/abonnement og netto totalopplag. For papirutgaven angir tallene gjennomsnittlig opplag pr. utgave, men søndagsutgaver er ikke inkludert. Digitalt opplag omfatter alle utgaver og inkluderer digitale abonnement og enkeltsalg av elektroniske aviser. Her vil mange av abonnementene være overlappende med papirabonnementene, siden flere aviser bare tilbyr papirabonnement inkludert digitalutgaven.

Legg til i min rapport