Nationen

Nationen er en landsdekkende, meningsbærende nyhetsavis, som kom ut for første gang i 1918. Avisens formål er å ivareta distriktenes og bygdefolks økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Nationen skal gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle. Nationen skal sette dagsorden gjennom nyheter og historier om matproduksjon og landbruk, og skal være distriktenes stemme og møteplass. AS Nationen eies av Tun Media AS.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 13370
Ikon
Utgiversted Oslo
Ansvarlig redaktør Irene Halvorsen
Kommer ut Seks dager per uke
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
79000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
13000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
30000
Fordeling lesere
Redaksjonelle årsverk 25
Klagesaker til PFU 0

En moderne 100-åring

I 2017 økte Nationen i alle kanaler. For mange er vi fortsatt en avis som blir hentet i postkassen. Men mange følger oss også digitalt. Vi skal jobbe hardt for at veksten skal fortsette. For det er bare slik vi kan oppfylle vår visjon om «å gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle». Den visjonen er viktigere enn noensinne, når samfunnet blir mer spesialisert.

Legg til i min rapport

Journalistiske hovedløp i 2017

I 2017 leverte Nationen solid journalistikk og satte dagsorden i en rekke store og viktige saker.

Helgesens ulvevedtak
Før jul i 2016 konkluderte daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen med at ulvejakta i Hedmark var ulovlig. Det slo ned som en bombe, og ble møtt med sterke reaksjoner fra bønder, skogeiere, politikere - inkludert mange av statsrådens egne partifeller - og flere andre. Ulvevedtaket til Helgesen ble en av de viktigste journalistiske sakene for Nationen første halvdel av 2017. I løpet av året publiserte vi over 200 nyhetssaker og reportasjer om Vidar Helgesen og ulvevedtaket, inkludert 50 NTB-saker. Vi fulgte den politiske siden av saken tett. I tillegg fulgte vi det juridiske sporet tett, om hvorvidt ulveuttaket var i strid med Bernkonvensjonen. Vi intervjuet en rekke sentrale aktører, vi møtte bønder og lokalbefolkning i Hedmark som lever med ulven utenfor stuedøra til daglig.

 

Arne Nohr og Kirsten Winge fikk besøk av klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto Benjamin Hernes Vogl

 

 

Lammekrisen
Overskuddet av sau og lam har vært et problem i flere år, og problemet vokste til nye høyder i 2017. Innovasjon Norge ønsker å stoppe støtten til nye sauefjøs, men landbruksministeren har gjentatte ganger satt foten ned. I løpet av 2017 skrev vi blant annet om hvordan Nortura og matkjedene lyktes med å tømme lageret ved hjelp av prisdumping om sommeren. Men lageret vokste på nytt etter sommeren, og Nationen kunne fortelle om Nortura-bønder som fikk rekorddårlig betalt for saue- og lammekjøttet sitt. Det toppet seg da Nationen kunne avsløre at Nortura solgte sauekjøtt til dumpingpriser i Afghanistan. Det resulterte i oppvaskmøte hos landbruksministeren, som krevde endring av rutinene. I 2017 gikk også Nortura-produsenter ut og kritiserte produktutviklingen i Nortura. 

 

Jordbruksoppgjøret
Nationen dekker landbruket grundigere enn noen andre aviser i Norge, og jordbruksoppgjøret er en av årets viktigste begivenheter. Vi publiserte godt over 100 artikler før, under og etter oppgjøret i 2017.

 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i samtale med landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

 

 

Utdanning av akuttkirurger
I mai stemte Høyre, Venstre og Frp ned et forslag om å opprette en egen spesialitet i akuttkirurgi/generell kirurgi. Helsedirektoratet hadde foreslått ny spesialistutdanning for leger, der generell kirurgi var fjernet som fellesdel for de fleste spesialiseringer. Legestanden har advart mot at forslaget vil gi stor bemanningsmangel. Nationen dekket saken tett, og var en viktig bidragsyter for at Helsedirektoratet snudde i saken og likevel gikk inn for en egen spesialitet i akuttkirurgi/generell kirurgi.

 

Skrantesyke
Det er vedtatt at hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella skal avlives, etter at det er påvist flere tilfeller av skrantesyke. Målet er å hindre smitte. Dyrene i Nordfjella utgjør 10 prosent av den norske villreinstammen. Nationen publiserte over 70 artikler om skrantesyke i løpet av 2017.

Veterinærinstituttet har ansvaret for å obdusere og teste reinsdyrskrotter mistenkt for å være smittet av skrantesyke. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix 

 

Årets lokalmatgründer
Dette er en åring hvor vi leter etter landets beste lokalmatentreprenør(er). Vi gjør kåringen i samarbeid med Hanen og Norgesgruppen. Leserne inviteres til å komme med forslag, og på bakgrunn av disse plukkes det ut seks finalister som vi presenterer i avisen.

Kandidatene blir vurdert ut i fra både tjenester og produkter: råvarer, foredlede produkter, servering, salg gjennom gårdsbutikk, nettbutikk, med mer. Kommersiell suksess og nyskaping blir vektlagt. Juryen består av juryleder Hilde Charlotte Solheim, styreleder i Destinasjon Røros, Bernt Bucher Johansen, leder av organisasjonen Hanen, Eivind Haalien, innkjøpssjef for lokalmat- og spesialiteter hos Norgesgruppen og Nationens sjefredaktør Irene Halvorsen. Avdemsbue og Avdem gardsysteri på Lesja ble kåret til Årets lokalmatgründer 2017

 Anna Haugstad Avdem (nummer to fra venstre), mor Åse Hagustad og far Sigurd Avdem ble utropt som vinnere av kåringen Årets lokalmatgründer av juryleder Hilde Charlotte Solheim (t.v.) og landbruksminister Jon Georg Dale (t.h.) under Matstreif fredag. Foto: Ketil Blom Haugstulen

 

 

Matmakt 2017
For tredje år på rad kåret Nationen, i samarbeid med Bondebladet, de mektigste personene i landbruks-Norge. Makt kan defineres som evnen til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser. Makten kan utøves synlig, i en beslutningsprosess, eller skjult, gjennom innflytelse over andre menneskers beslutninger.

Vår ambisjon med maktlista er å vise hvem som har størst påvirkning på bondens rammebetingelser og inntekt, over hva som spises og hvordan maten produseres.

Politikerne har stor innflytelse over beslutninger som tas, men vår liste viser at det også ligger mye landbruksmakt i for eksempel embetsverk, samvirkeorganisasjoner, næringsmiddelindustri, butikkjeder og media.

Nytt av året var samarbeid med studenter på NTNU. Vi vant en pitchekonkurranse og fikk jobbe med sju studenter som tok kurset TDT4290 Customer Driven Project. De har koblet de 100 mektigste opp mot offentlige registre som aksjonærregisteret og informasjonen som stortinget har registrert. Vi har planer om å fortsette med å utvikle kåringen i 2018.

 

Leder- og kommentarstoff
I 2017 publiserte Nationen 303 lederartikler og 295 egenproduserte kommentarer på avisens side 3. Gjennom sommeren i 2017 inviterte Nationen åtte partiledere til å skrive kronikker på side 3 knyttet til valgkampen. Alle ledere og kommentarer, samt kronikkene fra partilederne, ble også publisert i nettutgaven.

I tillegg leverer kommentatorene med ujevne mellomrom kommentarer og analyser knyttet til konkrete nyhetssaker i Nationen, i snitt en gang i uken.

Ved spesielle begivenheter, som politiske landsmøter, jordbruksoppgjøret og stortingsvalget ble det også publisert rene nettkommentarer i helg og etter deadline for papiravis.

Fra høsten 2017 ble det også laget saker som er i skjæringspunktet mellom reportasje og kommentar, i form av kommentatorer som er ute i felt og produserer det vi har kalt «journalistikk med et ståsted». Dette reportasjestoffet er merket med byline hvor det framgår at saken er skrevet av kommentator. Vi har et ønske om å utvikle dette konseptet videre i 2018.

 

 

Politisk dekning
Stortingsvalget preget naturlig nok den politiske dekningen i Nationen i 2017. Hovedsatsingen vår var #distriktsopprøret med en planlagt reportasjeserie gjennom hele sommeren, og som ble intensivert inn i den løpende valgkampdekningen de siste ukene fram til valget.

Tema for reportasjeserien var blant annet politireform, akuttberedskap ved lokalsjukehusene, rovdyrpolitikk og kommune- og fylkessammenslåinger.

Nye rundar med bygdekamp

Derfor er det opprør langs kysten

Her treng dei EØS-draghjelp i kvardagen

– Mer desentralisering er svaret på eldrebølgen

– Vi merker at det er mangel på fagfolk

Per har fått 2,8 millionar i tilskotsvekst - Eivind 4600 kroner i kutt

– Realitetene blir ikke tatt på alvor i Oslo

Oppsummeringen etter valget var at Nationen traff godt med valgkampdekningen, da distriktspolitikk ble et langt mer framtredende debattema i dette valget enn tidligere.

2017 ble for Nationens del ellers preget av sterk strid om rovdyrpolitikken, et jordbruksoppgjør som endte i brudd og en intensivert EU-debatt i kjølvannet av Storbritannias EU-exit. 

Legg til i min rapport

Ingen fellelser i PFU

Nationen redigeres i henhold til redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.
Vi skal følge pressen egne etiske regler.

Vi følger Vær Varsom-plakaten/  Nationen hadde ingen fellelser eller kritikk i PFU i løpet av 2017. 

Legg til i min rapport