Lister

Lister er kåret til Årets lokalavis i 2017. Satsing på dypere og grundigere journalistikk i lørdagsutgaven, satte ny fart i papirutgaven.
Samtidig fortsatte den digitale veksten, med kraftig trafikkøkning, en strøm av nye rene digitale abonnenter og etablering av et nytt ultralokalt nettsted for Kvinesdal.
For andre året på rad var avisen blant opplagsvinnerne på Sørlandet.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 5475
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Sveinung W. Jensen
Kommer ut fire dager pr uke
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
11300
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
4925
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
9654
Redaksjonelle årsverk 13
Klagesaker til PFU 1
Fellelser i PFU 0

Voldsom trafikkvekst

Trafikken til Lister24 eksploderte i 2017. Antall ukentlige sidevisninger steg med 67 prosent fra 2016.

Lister utgis av AS Farsunds Aktiebogtrykkeri, som er en del av Schibsted-konsernet. Avisen dekker Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad, er politisk uavhengig og kommer ut fire dager i uken på papir som morgenavis og på nett under navnet Lister24. Avisen trykkes hos Schibsted Trykk AS i Oslo.

AS Farsunds Aktiebogtrykkeri omsatte i 2016 for 29,7 millioner kroner og hadde et driftsresultat på 2,7 millioner kroner.

Avisen har 17 ansatte, fordelt på 13 i redaksjonen og fire i markedsavdelingen. Funksjoner som HR, markedssjef, økonomi, lesermarked, IT og kundeservice ivaretas av konsernet.

Trafikken på avisens nettsted, Lister24, eksploderte i 2017. Ukentlige sidevisninger var i snitt på 346.320, som er opp 67 prosent fra 2016.

Ukentlig unikere bruker var i snitt 31.378, som er 42 prosent flere enn i 2016.

Ved utgangen av 2017 hadde vi totalt 5109 betalende abonnenter (må ikke forveksles med  godkjent opplag), som er en vekst på 138 fra 2016 og 569 flere enn ved utgangen av 2015.
Mer enn hver fjerde abonnent er på rent digitalabonnement.

Avisen ble også dette året en av opplagsvinnerne på Sørlandet. 

Legg til i min rapport

Ultralokal satsing og ny helgepakke

Kvinesdal24 og ny lørdagsavis var to av satsingsområdene til Lister i 2017

I mars lanserte vi ny lørdagssavis med en fast mal, som inneholder flere kommentarartikler, en hovedstory der vi går i dybden på et aktuelt tema eller et fenomen, et portrettintervju pluss mat- og vinspalte, historiske lokale tilbakeblikk og serien Bygda mi. Satsingen har bidratt sterkt til at nedgangen i komplettabonnement nær stoppet opp i 2017.

Avisen har sterkt fokus på å ivareta samfunnsoppdraget og har i 2017 publisert flere saker som viser dette. Vanntortursaken er et godt eksempel.

I oktober lanserte avisen Kvinesdal24, en avlegger av nettavisen Lister24. Nettstedet er ultralokalt og skal gi kvindølene en egen avis.

Legg til i min rapport