Steinkjer-Avisa

2017 ble i sannhet et omstillingens år for Steinkjer-Avisa. Vi innledet året med å redesigne avisa, med nye maler, bedre seksjonering og et mer moderne uttrykk. Samtidig startet arbeidet med en utredning om en eventuell sammenslåing med Lokalavisa Verran Namdalseid. Det ble konkludert med at dette skulle gjennomføres, og onsdag 9. august så «nye» Steinkjer-Avisa dagens lys. Fra og med den datoen er vi ikke bare lokalavis for Steinkjer, men også for Verran. Vi var ikke før ferdige med sammenslåingen før arbeidet med ny nettutgave tok til. Denne ble lansert 13. oktober, og gir oss økte muligheter til å være aktuelle på nett. Vi innførte innlogging på enkelte saker, i tillegg til at vi i samarbeid med Innocode lanserte flere nye løsninger for lokalt innhold og annonser. Etter en kraftig nedgang i annonseomsetningen i 2016, så vi tegn til bedring i 2017, og vi endte opp med en nedgang på «bare» 5,9 prosent, noe som må sies å være godkjent i dagens marked. Steinkjer-Avisa har ellers vært synlig i bybildet i forbindelse med Steinkjerfestivalen, Steinkjermartnan og under Verranspræll. Vi har fått en god del nye abonnenter etter sammenslåingen, og leserne har respondert positivt på mye av det nye. 2017 kort oppsummert: Et spennende, men krevende omstillingsår.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 5041
Ikon
Utgiversted Steinkjer
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Tore Vikan (38)
Kommer ut Fredager
Fordeling lesere
Antall sider produsert 1680
Redaksjonelle årsverk 7
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 48

Mål og prioriteringer

Vi har i 2017 fulgt opp vår målsetting om aktiv kulturjournalistikk og et spesielt fokus på næringsliv og byutvikling. Dette har på flere måter preget spaltene våre.

Vi har også forsøkt å få inn mer stoff om barn og unge, for å rekruttere yngre lesergrupper.

Det er viktig for avisa å være et attraktivt annonseorgan for både kultur- og næringslivet, og dette har vi i stor grad lyktes med.

Vi ønsker alltid å være tett på leserne – og følger utviklingen både i bysentrum og grendene tett. Nærhet, engasjement og tilhørighet er viktig i vår journalistiske hverdag.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Vi har på flere måter gjennom reportasjer og intervjuer forsøkt å lage både engasjerende og opplysende saker om kommunens utvikling, og temaer som kommune- og fylkessammenslåing. Vi har spesielt fulgt kommunesammenslåingen og arbeidet med store utbyggingsprosjekter i byen tett.

Legg til i min rapport

Utvikling

Vi lansert egen e-avis-app i 2016, og det har i løpet av 2017 blitt jobbet med en ny og bedre app, som lanseres i februar 2018. Mange lesere har tatt i bruk e-avisa, og vi ser også en økning i trafikken på nettutgaven etter at vi lanserte den nye nettavisa. Vi har blitt mer bevisste på å ha nye saker på nett hver dag, samt å bruke Facebook aktivt for å nå ut til flere. Neste prosjekt er det såkalte «Steinkjer-prosjektet», som omhandler demokrati og innbyggerinvolvering. Her skal vi i 2018 jobbe med å få til et samarbeid med Steinkjer kommune digitalt som kan bli positivt for begge parter.

Bemanningssituasjonen forble uendret i 2017. Jan Erik Moe ble pensjonist fra august av, men samtidig kom Svein Leknes inn som journalist etter sammenslåingen med Lokalavisa Verran Namdalseid. Vi er dermed 7 ansatte inkludert redaktør, slik vi har vært de senere årene.

Vi har ikke klart å få så god effekt av sammenslåingen med Lokalavisa som vi håpet, verken annonsemessig eller med tanke på abonnementstall. Dette skal vi ha stort fokus på i 2018.

Den videre annonseutviklingen vil avgjøre bemanningssituasjonen i årene framover, men det ser ut til å være en oppadgående trend på slutten av 2017 og starten av 2018. Papirnedgangen har stoppet, og vi har begynt å få inn noen kroner i digital annonsering på den nye nettutgaven. Alt i alt går Steinkjer-Avisa inn i fremtiden med en forsiktig optimisme.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Redaktør og to medarbeidere deltok i 2017 på LLAs landsmøte i Haugesund, og det har i tillegg vært gjennomført seminarer for markedsavdelingen og opplæring i nye systemer i regi av moderkonsernet Trønder-Avisa. Vi fikk en konkurrent i den gratis nettavisa Steinkjer24.no i løpet av året, men vi har latt dem holde på med sitt og fortsatt med vårt som vanlig.

Etikk

Steinkjer-Avisa har ikke vært klaget inn for PFU i 2017.

 

Tore Vikan

Redaktør i Steinkjer-Avisa

Legg til i min rapport