Snåsningen

Innholdsmessig har Snåsningen en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdig forhold i snåsasamfunnet.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 1549
Ikon
Utgiversted Snåsa
Ansvarlig redaktør Birger Ringseth (38)
Kommer ut onsdager
Fordeling lesere
Antall sider produsert 1100
Redaksjonelle årsverk 2
Antall lederartikler 47
Antall leserinnlegg 21

Mål og prioriteringer

NA har hatt en offensiv digitaliseringsstrategi gjennom Innholdsmessig har avisa en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie, og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdige forhold i snåsasamfunnet.

Konkurransen i vårt nedslagsfelt er noe til stede. Da først og fremst fra Trønder-Avisa. Vi er imidlertid sikre på at vi har alle forutsetninger til å være best, og har på tross av konkurransen en sterk posisjon i 2016. Vårt mål er at vi ikke bare skal vi være den viktigste nyhets- og informasjonskanalen i Snåsa; vi skal også være motoren for den lokale debatten. Det har vi vært i 2017, og det vil vi fortsette å være.

Opplaget vårt har en svak nedgang i 2017. Vi brukte noen ressurser på en kampanje våren 2017 og Snåsningen har som mål å drive mer målrettet opplagsarbeid i 2018.

Snåsa er den sørsamiske hovedstaden. Kommunen har vært tospråklig siden 2008 og har en rekke sørsamiske arbeidsplasser og institusjoner. Mange i Snåsa var dermed svært involvert i markeringen av jubileumsåret Tråante 2017, deriblant under feiringen i Trondheim. Jubileumsfeiringen i Trondheim, samenes kamp for arealene og den sørsamiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe har derfor vært viktige team i lokalavisa dette året.
2017 var også et utfordrende år for kommunen. Staten trekker seg sakte men sikkert ut flere av sine viktige funksjoner og arbeidsplasser i kommunen. Skattekontoret ble stengt for publikum og forsvinner helt i 2018. Lensmannen sitter også på lånt tid. Hardest rammet ble kommunen da Finsås mottak ble lagt ned, etter drøyt halvannet års drift. På den tiden hadde Snåsa kommune rigget seg for å ta imot og vare på flyktningene som kom til bygda. Nedgang i folketallet, inntekter og arbeidsplasser medvirket til at rådmannen uttrykte at budsjettarbeidet var hans tøffeste noensinne som rådmann – i snart 20 år.

I juni fulgte Snåsningen opp satsingen på en egen sommeravis, en nyvining fra foregående år. Snåsningen hadde fire ukers ferie og et av målene med Sommeravisa var derfor å vise hva som skjer og rører seg i Snåsa på sommeren, ikke minst med reportasjer med interessante mennesker. Tilbakemeldingene var også i 2017 gode på denne avisen.

Snåsa er ei skog- og landbruksbygd. Landbruket er meget viktig med store ringvirkninger i kommunen. 2017 var et år preget av optimisme og pågangsmot innen næringa. Spesielt synes det med de mange utbyggingene av driftsbygninger som ble ferdigstilt og påbegynt.

Snåsningen merket også et tøffere annonsemarked med mindre volum, spesielt i andre halvår 2017. Fredrik Wasshaug var annonsekonsulent i Snåsningen og Steinkjer-Avisa fram til sommeren 2017. Da Lokalavisa etter sommeren ble lagt ned og Steinkjer-Avisa tok over Lokalavisas dekningsområder ble Wasshaug fulltidsansatt i Steinkjer-Avisa. Anders Løberg vikarierte i Snåsningen fram til jul fram til Rune Wasshaug ble ansatt som ny annonsekonsulent 1. januar 2018.

Sist men ikke minst. Snåsningen har høsten 2017 jobbet med en nettutgave. Lanseringen skjer i starten av 2018.

Snåsningen hadde ingen saker i PFU i 2017.

 

Birger Ringseth

Redaktør Snåsingen

Legg til i min rapport