Namdalsavisa

Namdalsavisa har som visjon å være den ledende formidler av nyheter og informasjon fra Namdalen, styrke demokratiet og ytringsfriheten, bygge stolthet og bidra til samfunnsutviklingen i hele Namdalen. NA fylte 100 år i 2017, og jubileumsåret har vi brukt til å videreutvikle vår posisjon som det som binder Namdalen sammen. Denne posisjonen er vi stolte av, men det innebærer også et stort ansvar, som vi forsøker å forvalte etter beste evne hver dag. I forbindelse med jubileumsfeiringen gjennomførte vi 10 forskjellige prosjekter, som alle hadde til hensikt å gi noe tilbake til leserne, i form av opplevelse, stolthet, kunnskap og engasjement for plassen vi kommer fra. Under fanen Stolt Namdaling startet vi alt fra et nytt sykkelritt, åpnet kunstfotoutstilling, inviterte til matkurs, lesertur til USA, kjørte bil fra Namsos til Bergen, Murmansk og Mo, og seilte en færing langs hele kysten av vårt dekningsområde, samtidig som vi streamet direkte og inviterte til folkemøter og fest på grender og småsamfunn vi besøkte. Dette ble en utrolig suksess som både fortalte historiene om stedene vi kom til, og satte avisas rolle inn i et historisk perspektiv, alt sammen formidlet med moderne virkemidler som digital presentasjon, livestreaming , 360-kameraer og dronefilmer. Vår jubileumsfeiring handlet ikke først og fremst om avisas historie, men oppmerksomheten og relasjonen som ble bygd i forbindelse med jubileet førte til at en abonnementskampanje som gikk samtidig solgte 600 abonnement på tre uker. Det førte til at NA også i 2017 økte antall betalende abonnenter, styrket vår digitale posisjon, og samtidig styrket vårt nye papirprodukt, NA Helg.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 10344
Ikon
Utgiversted Namsos
Ansvarlig redaktør Kim Riseth
Kommer ut Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
25000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
8800
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
11500
Fordeling lesere
Antall sider produsert 10728
Redaksjonelle årsverk 20
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 303
Antall kommentarer 95
Antall innlegg på nett 3000
Refuserte innlegg på nett 400
Antall leserinnlegg 1200

Mål og prioriteringer

I 2017 var den viktigste målsettingen å bygge videre på vår posisjon som det som binder Namdalen sammen og skaper stolthet for heimplassen, og omsette dette i form av betalt innhold på våre digitale flater. Dette lyktes vi med slik at vi overgikk og mer enn doblet resultatet i forhold til målsettingene.

Vi har videreutviklet kvalitetsjournalistikken rundt produktet NA Helg, og økt betalingsviljen og omsetningen på dette, både i papir og på nett. 

Vi har fokusert på å øke lesetiden på nett, slik at betalende abonnenter skal oppleve økt verdi av sitt abonnement. Høsten 2017 økte den samlede lesetiden med 40 prosent. 

Video: Se NAs jubileumsår oppsummert

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

2017 var preget av at det var et valgår, der Stortingsvalget hadde direkte innflytelse på kommunestrukturen i vårt område. Dette skapte stort engasjement, som NA la ned store ressurser i å speile, ikke minst digitalt. I samarbeid med Trønder-Avisa sendte vi direkte fra valgnatta, med et engasjert publikum tilstede, og innslag fra ulike valgvaker og øysamfunnet Leka, som var direkte berørt av utfallet. Valgsendingen ble svært godt mottatt, og holdt et høyt nivå, både innholdsmessig og teknisk.

Gjennom prosjektet Færingen Live, som var en del av vår jubileumsmarkering, fortalte vi historien om hvordan ferdselen langs kysten har skapt vekst og utvikling, helt fra fiskeværene, trelastindustrien og båtbyggertradisjonene for 100 år siden, til dagens oppdrettseventyr.

FÆRINGEN LIVE: NA fikk bygd en egen færing, og seilte den langs hele Namdalskysten, til minne om grunnleggeren av avisa, Wilhelm Flotvik, som også måtte sette seg i færingen på Salsbruket for hundre år siden og ro fem mil for å finne andelstagere til avisa. På jubileumsseilasen, som ble streamet live, seilte NA innom Salsbruket, der tre av barnebarna til Flotvik dukket opp, sammen med NA-redaktør Kim Riseth og mannskapet på færingen – Ole Anders Fougner Johnsen og NA-journalist og ide-maker Birger Aarmo.

 Priser

Namdalsavisa har en årlig utdeling av priser for faglig utmerkelse, der det deles ut en pris for faglig innsats i hvert av årets fire kvartaler. I år tilfalt to av disse prisene redaksjonelle medarbeidere, Jonas Olsen og Bjørn Tore Ness.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

I Namdalsavisa deltar alle medarbeidere i daglig morgenmøte, der alle sider av produktet evalueres. Fokuset er hvilke saker som bidrar til dypere relasjon med våre lesere. Forbedringspotensial og etisk dilemma er en del av den daglige evalueringen. I NA gjennomføres det månedlige miniseminarer med faglig oppdatering. Avisa deltar på Hellkonferansen, både med deltakere og foredragsholdere. I tillegg gjennomføres et årlig strategiseminar med alle medarbeidere. Utgavesjef har ansvar for kvalitetssikring og løpende utvikling av det journalistiske håndverket, sammen med nyhetsredaktør. Digitalsjef har sammen med digitalansvarlig i redaksjonen ansvar for løpende oppdatering på nye verktøy og arbeidsmetoder. I tillegg distribueres instruksjonsvideoer ved innføring av nye oppdateringer digitalt. NAs interne Facebook-side brukes hyppig til faglig utvikling, diskusjon og oppdatering. 

Legg til i min rapport

Etikk

Namdalsavisa ble i 2017 felt i PFU i forbindelse med publisering av serie artikler som omhandlet en straffesak der en person ble tiltalt i en narkotikasak. NA intervjuet en kvinne som hadde fått i seg et ulovlig, farlig stoff, og hun fortalte om sin opplevelse og konsekvensene, som blant annet innebar flere måneder på sykehus. Mannen som hadde skaffet stoffet, og som også ble sykehusinnlagt, kom til orde i med sitt tilsvar og imøtegåelse i en artikkel publisert på samme tid, på en påfølgende side. PFU mente den tiltaltes imøtegåelse ikke var tydelig nok koblet til artikkelen der anklagene ble framsatt. Dette ble rettet opp, og rutiner er nå innskjerpet slik at enkeltartikler som leses i ettertid på nett også må inneholde eventuelle direkte tilsvar i selve saken, ikke bare i form av lenker.

Legg til i min rapport

Årets topp 10

  1. Den mest leste saken i 2017 var et innlegg fra Karianne Tung, leder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti  som skrev et åpent brev til Bjarne Brøndbo etter overhallingens politiske overgang fra Ap til Høyre.
  2. Så følger konflikten mellom Namdal bilopphuggeri og en ansatt, der firmaet ble saksøkt for usaklig oppsigelse. Striden ble senere løst ved forlik.
  3. Politiets helikopterjakt etter ulovlige snøskuterkjørere er faktisk en sak vi publiserte i februar 2013, men som tydligvis fortsatt engasjerer leserne.
  4. Få dager før innsettelsen av USAs nye president kom Snåsamannen Joralf Gjerstad med en oppsiktsvekkende spådom i et intervju med NA. Den spredte seg viralt i eksplosiv fart.
  5. Skogbrannen i Ottersøy dominerte nyhetsbildet i midten av mai. Stor innsats fra lokalt brannmannskap, hjelp fra helikopter, Sivilforsvaret, Røde Kors og brannmannskap i andre kommuner avverget større skader.
  6. Mange fulgte med da Camilla Cox Barfot fra Spillum kjempet om videre deltakelse i TV2s Farmen før jul. Mange leste saken med pappa Jonny Rønning som trodde dattera kom til å hevde seg bra i konkurransen.
  7. Den dramatiske rekkehusbrannen i Fossbrenna ble nøye fulgt av leserne. Brannen ble oppdaget ved 16-tida og først ved 21.30-tida begynte brannmannskapene å få kontroll over storbrannen.
  8. I løpet av året skjer det ulykker på vegene i Namdalen. Denne skjedde ved Bangsund der tre personer ble sendt til sykehus etter en møteulykke mellom personbil og trailer, heldigvis uten alvorlige skader.
  9. En tenåringsgutt ble pågrepet og siktet for å ha angrepet og skadet en elev ved Namsos ungdomsskole. Han erkjente voldshandlinga.
  10. Utforkjøring på Sørsia der en mann omkom etter at han fikk et illebefinnende.

Videoer

Namdalsavisa hadde flere live-prosjekter også i 2017, blant annet langtigjen.no og Færingen Live.  Totalt har videoene fra Færingen Live fått 295.000 visninger på Facebook, med en samlet visningstid på 233.000 minutter, altså nærmere 4.000 timer.

Andre videoer

NA intervjuet 100 namdalinger i 100-års jubileet, og spurte dem hva de var stolte av. Det ble en serie som gikk i papiravisa gjennom hele året, på nett, på Facebook-videoer, og som ble samlet i et eget bilag siste fredag i året.

Se alle videoene fra Færingen Live her.

Se 360-video fra masta på færingen her.

Legg til i min rapport

Utvikling

flere år, som nå gir seg direkte økonomisk effekt, og gjør at vi kan finansiere journalistisk satsing. NA publiserer alt innhold på nett, før det kommer i papiravisa. Mellom 70 og 80 prosent av innholdet på nett er forbeholdt abonnenter. I tillegg brukes Facebook som kanal for promotering av innhold, før det er publisert, og som dialogkanal. Facebook brukes også som videoplattform, blant annet til utstrakt bruk av livestreaming. Hensikten er å få samspill med leserne der vi skaper forventning ved at vi viser vi er tilstede, og skaper engasjement for saker som seinere kommer på våre nettsider og i papiravisa. Vi har dramatisk redusert frekvensen av publisering av lenker til innhold på Facebook, og bruker kanalen i langt større grad til forhåndspromotering av saker og til dialog. Dette ser vi har økt trafikken og skapt langt større engasjement på hvert enkelt innlegg, og større totalengasjement.

NA fokuserer på engasjement og lesertid på sine digitale kanaler – og måler samlet daglig lesetid i minutter, blant abonnenter. Fokuset er å gi mest mulig verdi til abonnenter. Det betyr at gode saker som folk bruker mye tid på er det vi prioriterer, og som vi ser utløser abonnementssalg. Dette er koblet opp mot vår satsing på produktutvikling på papiravisa, gjennom NA Helg, som er et helgebilag som utgis fredager. Dette har ført til en stor økning i antall betalende abonnenter, samtidig som vi har redusert kostnader ved lavere volum på papirdistribusjon de andre dagene i uka. Vi ser at kravet til å kunne ta brukerbetaling er økt kvalitet, både på papir og nett, og dette er noe vi lar oss motivere av i det daglige arbeidet med journalistikken og innholdet.
Selv om vi har en offensiv og innholdsrik nettavis, ser vi at det fortsatt har stor verdi med et redigert papirprodukt, som gir oversikt. Nedgangen i komplett-abonnenter med papir er derfor mindre enn det vi hadde forutsatt i budsjett.

Hovedutfordringen med digitale kanaler nå er å tilpasse innhold slik at brukerne ikke mister oversikt og går glipp av innhold de potensielt ville ha brukt tid på. Derfor jobber vi blant annet med løsninger for personalisering av innhold og distribusjon av nyheter målrettet gjennom chatbot på Facebook Messenger. For å sikre jevn, daglig lesning ser vi på etablering av abonnementsprodukter som gir tilpasset, begrenset innhold, basert på det leseren er interessert i og har behov for.

Økningen i brukerinntekter, samt en noe mindre nedgang i papirannonseinntekter, førte til at NA i 2017 kunne ansette tre nye medarbeidere i fast stilling. NA har vært gjennom omfattende nedskjæringer tidligere, og vi reduserer fortsatt kostnader, men vi ser at innholdet blir vår viktigste inntektskilde, og har derfor valgt å styrke innholdsproduksjonen ved å ansette en ny journalist i fast stilling. Vi har det siste året klart å senke gjennomsnittsalderen i redaksjonen, og to av de tre nyansatte er kvinner.

Vår største utfordring framover blir fortsatt å rekruttere kompetanse for å sikre inntekter, og spesielt å øke kvinneandelen i redaksjonen.

I forbindelse med både stortingsvalg 2017 og debatten om kommunesammenslåing har NA tatt en rolle der vi har tatt stilling og gått inn for kommunesammenslåinger, også der folkeviljen har vist stor motstand. Vi mener likevel å ha oppnådd respekt for og skapt engasjement med de standpunkt som er tatt på kommentar og lederplass, og samtidig kunnet dekke disse temaene bredt redaksjonelt på en troverdig måte.

Kim Riseth
Sjefredaktør/adm.dir

Legg til i min rapport