Musikkultur

Musikkultur er fagblad for musikklivet og medlemsblad for Musikernes fellesorganisasjon (MFO). Papirmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og produksjonen på nett er en stadig viktigere del av den redaksjonelle virksomheten. Deler av magasinstoffet publiseres på nettsiden, i tillegg til den eksklusive nettproduksjonen. Musikkulturs fagområde er faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner som angår bladets lesere. Leserne befinner seg innenfor de fleste yrkesgrupper innenfor musikk eller tilknyttet virksomhet. Vi har en engasjert leserskare, i og utenfor MFOs medlemsmasse, som gir oss stadige tilbakemeldinger om at bladet er viktig og leses fra første til siste side. I 2017 feiret vi 20-årsjubileum med en debattsatsing på nett, som ga stor trafikk og stort engasjement. Leserne kommer fra hele kulturlivet, og inkluderer utøvende musikere og dansere, ansatte og frilansere, i alle sjangre: klassisk, pop, rock, samtidsmusikk, jazz, metall, kirkemusikk, hiphop, verdensmusikk, dansemusikk, folkemusikk og alle former for sjangeroverskridelser. Dessuten pedagoger og ledere i kulturskoler, pedagoger på musikk/dans/dramalinjene, lyd- og lysteknikere, scenografer, lysdesignere, inspisienter, produsenter, sufflører, ansatte ved universitet og høgskoler, musikkterapeuter, kulturadministratorer, studenter ved musikkrelaterte utdannelser, importører og selgere av instrumenter og utstyr for musikkproduksjon og andre kulturarbeidere. Musikkultur utgis av Musikkultur AS, der MFO eier 100 prosent av aksjene.

Den norske tannlegeforenings Tidende

NTFs Tidende utgis av Den norske tannlegeforening (NTF) og har som oppgave å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger. Tidende skal dessuten fungere som debattorgan og omtale helse-, og tannhelsepolitisk stoff samt stands- og foreningspolitisk stoff av interesse for tannleger og annet tannhelsepersonell.
Den norske tannlegeforenings Tidende, oftest kalt bare Tidende, ble grunnlagt i 1890, og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger.