Tønsbergs Blad

Store kampsaker preget medieåret i Tønsbergs Blad, den mest oppsiktsvekkende var byggeskandalene på Tjøme. I sitt siste år som egen kommune ødela Tjøme sitt gode rykte med korrupsjonspåstander, rot og regelbrudd.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 20661
Ikon
Utgiversted Tønsberg
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Sigmund Kydland
Kommer ut Mandag - lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
71000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
20000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
34000
Fordeling lesere
Redaksjonelle årsverk 30
Fordeling stoff/annonser
Klagesaker til PFU 4
Fellelser i PFU 1
Egne interne retningslinjer Ja

Skandalen som preget medieåret

Tjøme er slått sammen med Nøtterøy til nye Færder kommune, men historien om øykommunen fortsetter. Tjøme ønsket å være en ja-kommune, og det bar saksbehandlingen av byggesaker preg av. Store hytter i strandsonen, ofte godkjent på delegasjon, og med lettvint saksunderlag. Politikerne på Tjøme prøvde i det lengste å feie problemene under teppet, men medietrykket gikk ikke over.

Tønsbergs Blad brukte store ressurser over lang tid på Tjøme, og det må vi nok fortsette med. Nå er det Færder kommune som må saksbehandle en rekke byggesaker på nytt, og til slutt kom også politiet inn i saken.

Lokalvalg i Stortingsvalget

Færder kommune hadde også valg til kommunestyret samtidig med Stortingsvalget i 2017. Som vanlig arrangerte Tønsbergs Blad sammen med NRK valgvake for hele fylket, og politikere fra hele Vestfold møttes. En viktig arena, der vi sørger for fokus på både lokaldemokratiet og stortingsbenken.

På forhånd hadde Tønsbergs Blads terningkast til stortingskandidatene skapt stor ståhei, og Høyres kandidater stilte på valgvaken med egne terninger for å vise hva de syntes om karakterene de hadde fått.

Ny konferanse

For første gang arrangerte Tønsbergs Blad Teknologikonferansen, et nytt møtested for de som er interessert i hva som skjer med arbeidsplasser og teknologiutvikling. Sammen med NRK Vestfold og andre samarbeidspartnere fylte vi konferansehallen på Quality Hotell. Suksessen betyr ny Teknologikonferanse i 2018.

 

Legg til i min rapport

Nytt redaktørteam

Eivor Jerpåsen tiltrådte på høsten 2017 redaktørkollegiet i Tønsbergs Blad, samtidig som Marie Olaussen skiftet ansvarsområde og ble samfunnsredaktør. Dermed fikk Tønsbergs Blad for første gang kjønnsbalanse i redaksjonsledelsen.

Legg til i min rapport

Fellelser i PFU

Tønsbergs Blad ble felt av PFU i en sak i 2017.

 

Vi bruker PFUs kjennelser som viktig verktøy i etikkrøkten i redaksjonen.

Legg til i min rapport